Omstilling til marked

I denne boken gir forfatterne en grundig, men samtidig lettfattelig og underholdende innføring i de planøkonomiske og markedsøkonomiske systemer. Det legges særlig vekt på å beskrive og forklare hvilke utfordringer en overgang fra plan til marked innebærer. Bokens bakgrunn er det tidligere Sovjet, men den gir også en aktuell beskrivelse av deregulering til marked i Skandinavia. Boken er aktuell for politikere, ansatte i næringsliv og forvaltning, så vel som for studenter i økonomi og andre samfunnsfag. Den utgis samtidig på litauisk av forlaget Alna, på engelsk av Oxford University Press og på norsk av Universitetsforlaget. Arne Jon Isachsen er professor i internasjonal økonomi ved Handelshøyskolen BI. Thorvaldur Gylfason er professor i økonomi ved Islands Universitet. Carl B. Hamilton er riksdagsmedlem i Sverige og dosent i økonomi ved Stockholms Universitet.


Our country is now getting out of the communist strait-jacket. We are relieving ourselves from the command economy´s inefficient way of utilizing our productive resources. We are in the process of introducing the market economy. This book offers a profound insight into the unknown – the workings of the market economy. As we are determined to succeed in our endeavour, such insight is of paramount importance.

V. Landsbergis i forordet til den litauiske utgaven av boken.


The book was reviewed by Ole Gunnar Austvik, Norwegian School of Management, and Nanna Egidius in Internasjonal Politikk nr. 3, September 1992, and also by Asbjørn Torvanger, Senter for Internasjonal Klima- og Energipolitisk Forskning, in Sosialøkonomen Nr. 6, 1993.